Netwerk Tegen Armoede

Websites en apps

Netwerk tegen Armoede geeft meer bekendheid over het aanbod en de partijen die in ’s-Hertogenbosch werken aan armoedebestrijding. De website richt zich zowel op hulpbehoevenden, als op hulpaanbieders en hulpsignaleerders.

Liftoff ontwikkelde de website die functioneert als digitaal platform. Hier komen alle activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het herkennen, verlichten, oplossen of voorkomen van armoede bij elkaar.

www.netwerktegenarmoede.nl